“ นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

BKD ราคาล่าสุด 2.28

วันที่ 20-08-2557 09-03-2558 11-03-2559 26-04-2559 15-03-2560 13-03-2561 02-08-2561 19-04-2562 13-04-2563 12-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 315,000 316,832 383,767 383,867 251,160 253,660 253,660 239,660 239,660 239,660
%การถือ 45.00% 45.26% 38.91% 38.92% 25.47% 25.72% 23.57% 22.27% 22.27% 22.27%
มูลค่า (พัน) 718,200 722,377 874,989 875,217 572,646 578,346 578,346 546,426 546,426 546,426

SGF ราคาล่าสุด 2.28

วันที่ 04-04-2559 10-06-2559 04-04-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 400,000 400,000 80,000
%การถือ 1.53% 1.53% 0.61%
มูลค่า (พัน) 404,000 404,000 80,800
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3