“ น.พ.สมชาติ คุปต์นิรัติศัยกุล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

JMT ราคาล่าสุด 43.00

วันที่ 10-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 3,030
%การถือ 1.01%
มูลค่า (พัน) 130,290

PREB ราคาล่าสุด 43.00

วันที่ 26-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 6,250
%การถือ 2.02%
มูลค่า (พัน) 55,623
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3