“ น.ส.กาญจนา วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

B ราคาล่าสุด 0.27

วันที่ 10-05-2561 29-05-2562 06-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 23,000 36,820 50,446
%การถือ 2.64% 4.22% 5.79%
มูลค่า (พัน) 17,020 27,247 37,330

DIMET ราคาล่าสุด 0.74

วันที่ 11-09-2561 10-06-2562 30-09-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 9,209 18,591 36,321
%การถือ 1.71% 3.46% 6.75%
มูลค่า (พัน) 2,486 5,020 9,807

GEL ราคาล่าสุด 0.27

วันที่ 28-03-2559 05-04-2560 21-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 60,000 61,000 37,858
%การถือ 1.08% 1.13% 0.70%
มูลค่า (พัน) 25,200 25,620 15,900

MILL ราคาล่าสุด 0.42

วันที่ 18-06-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 23,153
%การถือ 0.53%
มูลค่า (พัน) 32,414
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3