“ น.ส.คันธากร สมิตานนท์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AEC ราคาล่าสุด 0.60

วันที่ 31-03-2558 29-05-2558 17-03-2559 15-03-2560 14-03-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000
%การถือ 0.99% 0.99% 0.90% 0.90% 0.90% 0.90%
มูลค่า (พัน) 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600

JCK ราคาล่าสุด 0.60

วันที่ 15-08-2557 10-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 11,704 11,704
%การถือ 1.08% 0.91%
มูลค่า (พัน) 13,460 13,460
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3