“ น.ส.จารุนันท์ อัศวดำรงชัย ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

EA ราคาล่าสุด 47.25

วันที่ 27-03-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 77,750
%การถือ 2.08%
มูลค่า (พัน) 3,673,664
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3