“ น.ส.จุรีพร ตันตาปกุล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

D ราคาล่าสุด 3.68

วันที่ 11-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,033
%การถือ 0.52%
มูลค่า (พัน) 3,802
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3