“ น.ส.ชนัดดา ชำนาญเวชกิจ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

PREB ราคาล่าสุด 8.90

วันที่ 12-05-2557 26-03-2558 12-05-2558 12-05-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 3,731 3,715 3,713 3,710
%การถือ 1.21% 1.20% 1.20% 1.20%
มูลค่า (พัน) 33,209 33,066 33,049 33,019
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3