“ น.ส.ชนัดดา สุวรรณงาม ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

PREB ราคาล่าสุด 8.90

วันที่ 12-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 3,721
%การถือ 1.21%
มูลค่า (พัน) 33,117
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3