“ น.ส.ชยุดา เจียรวนนท์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AMANAH ราคาล่าสุด 2.24

วันที่ 12-03-2558 08-03-2559 12-10-2559 15-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 10,325 10,325 10,325 10,325
%การถือ 1.09% 1.09% 1.09% 1.09%
มูลค่า (พัน) 44,604 44,604 44,604 44,604

FSS ราคาล่าสุด 4.32

วันที่ 06-03-2557 06-03-2558 04-03-2559 10-03-2560 07-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 21,372 33,692 33,692 33,692 33,692
%การถือ 4.57% 6.13% 5.79% 5.79% 5.79%
มูลค่า (พัน) 47,874 75,469 75,469 75,469 75,469
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3