“ น.ส.ชวัลลักษณ์ เอี้ยวศิวิกูล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AQ ราคาล่าสุด 0.42

วันที่ 29-06-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 144,000
%การถือ 1.14%
มูลค่า (พัน) 2,880

AQUA ราคาล่าสุด 0.02

วันที่ 04-05-2560 27-04-2561 30-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 140,492 140,492 94,492
%การถือ 3.06% 3.06% 2.06%
มูลค่า (พัน) 59,007 59,007 39,687

MIDA ราคาล่าสุด 0.42

วันที่ 25-04-2557 23-03-2558 15-05-2558 29-03-2559 17-05-2559 27-03-2560 23-03-2561 22-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 145,668 163,714 164,052 189,620 189,620 194,689 204,525 204,525
%การถือ 7.04% 7.19% 7.21% 7.57% 7.57% 7.77% 8.17% 8.17%
มูลค่า (พัน) 65,550 73,671 73,823 85,329 85,329 87,610 92,036 92,036

ML ราคาล่าสุด 0.45

วันที่ 20-03-2557 17-05-2559 27-03-2560 23-03-2561 22-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 23,896 7,656 12,768 15,612 15,612
%การถือ 2.99% 0.79% 1.32% 1.47% 1.47%
มูลค่า (พัน) 22,463 7,197 12,002 14,675 14,675

POLAR ราคาล่าสุด 0.94

วันที่ 18-03-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 201,963
%การถือ 1.58%
มูลค่า (พัน) 0
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3