“ น.ส.ญาณี จีระประภากาญจน์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

D ราคาล่าสุด 5.95

วันที่ 11-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,001
%การถือ 0.50%
มูลค่า (พัน) 5,954

KCM ราคาล่าสุด 5.95

วันที่ 15-03-2561 13-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 8,168 3,805
%การถือ 1.20% 0.56%
มูลค่า (พัน) 5,962 2,778

OCEAN ราคาล่าสุด 0.73

วันที่ 27-06-2561 14-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 6,769 12,300
%การถือ 0.94% 1.02%
มูลค่า (พัน) 7,987 14,514

QLT ราคาล่าสุด 1.18

วันที่ 26-06-2561 05-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 525 528
%การถือ 0.53% 0.54%
มูลค่า (พัน) 2,037 2,048

SKY ราคาล่าสุด 3.88

วันที่ 12-05-2559 30-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 2,900 4,040
%การถือ 1.26% 0.84%
มูลค่า (พัน) 44,660 62,216
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3