“ น.ส.ณัชชา กิจจริยภูมิ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

GREEN ราคาล่าสุด 1.20

วันที่ 05-07-2561 13-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,750 4,800
%การถือ 0.58% 0.59%
มูลค่า (พัน) 5,700 5,760

JCK ราคาล่าสุด 1.20

วันที่ 10-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 11,250
%การถือ 0.88%
มูลค่า (พัน) 12,938
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3