“ น.ส.ณัฐวิภา เบญจกุล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

VIH ราคาล่าสุด 8.50

วันที่ 24-03-2560 16-03-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,757 3,535 3,535
%การถือ 0.66% 0.62% 0.62%
มูลค่า (พัน) 31,931 30,049 30,049
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3