“ น.ส.ดวงชฎา ลีกรัณย์ชัย ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

KCAR ราคาล่าสุด 5.00

วันที่ 19-03-2561 29-08-2561 22-03-2562 29-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,250 1,287 1,306 1,306
%การถือ 0.50% 0.51% 0.52% 0.52%
มูลค่า (พัน) 12,629 12,997 13,193 13,193

MATI ราคาล่าสุด 10.10

วันที่ 08-05-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 944
%การถือ 0.51%
มูลค่า (พัน) 3,606

QLT ราคาล่าสุด 3.82

วันที่ 10-03-2559 26-08-2559 08-03-2560 26-06-2561 05-03-2562 28-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 555 555 555 555 555 555
%การถือ 0.56% 0.56% 0.56% 0.56% 0.56% 0.56%
มูลค่า (พัน) 2,775 2,775 2,775 2,775 2,775 2,775
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3