“ น.ส.ดุษฎี โรจตระการ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

SPG ราคาล่าสุด 17.90

วันที่ 11-03-2557 17-03-2558 25-08-2558 16-03-2559 26-08-2559 28-02-2560 12-03-2561 22-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 15,004 15,004 15,004 15,004 15,004 15,004 15,004 15,004
%การถือ 4.35% 4.35% 4.35% 4.35% 4.35% 4.35% 4.35% 4.35%
มูลค่า (พัน) 268,564 268,564 268,564 268,564 268,564 268,564 268,564 268,564
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3