“ น.ส.ธนิดา แสงธนนิรมิต ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

QTC ราคาล่าสุด 18.20

วันที่ 04-05-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 1,200
%การถือ 0.60%
มูลค่า (พัน) 7,920

TACC ราคาล่าสุด 6.60

วันที่ 26-08-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 5,000
%การถือ 0.82%
มูลค่า (พัน) 38,000

TASCO ราคาล่าสุด 7.60

วันที่ 03-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 7,800
%การถือ 0.50%
มูลค่า (พัน) 141,960
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3