“ น.ส.นฤมล แจ่มกระจ่าง ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

MIDA ราคาล่าสุด 0.94

วันที่ 25-04-2557 23-03-2558 15-05-2558 29-03-2559 17-05-2559 27-03-2560 23-03-2561 22-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 11,586 12,785 12,785 77,460 77,460 77,225 77,225 77,225
%การถือ 0.56% 0.56% 0.56% 3.09% 3.09% 3.08% 3.08% 3.08%
มูลค่า (พัน) 5,214 5,753 5,753 34,857 34,857 34,751 34,751 34,751

ML ราคาล่าสุด 0.45

วันที่ 27-03-2560 23-03-2561 22-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 22,445 8,453 8,453
%การถือ 2.32% 0.79% 0.79%
มูลค่า (พัน) 21,098 7,946 7,946
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3