“ น.ส.นิตยา จุลวงศ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

PREB ราคาล่าสุด 8.90

วันที่ 26-03-2558 12-05-2558 12-05-2559 12-05-2560 11-05-2561 10-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,785 1,785 1,787 1,701 1,681 1,766
%การถือ 0.58% 0.58% 0.58% 0.55% 0.54% 0.57%
มูลค่า (พัน) 15,884 15,884 15,901 15,136 14,958 15,713
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3