“ น.ส.ปริณดา ประจักษ์ธรรม ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

TOG ราคาล่าสุด 4.42

วันที่ 06-03-2558 04-03-2559 21-04-2559 26-08-2559 20-04-2560 18-04-2561 23-08-2561 18-04-2562 23-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 10,420 10,777 10,777 10,588 10,008 10,108 10,208 10,508 10,508
%การถือ 2.20% 2.27% 2.27% 2.23% 2.11% 2.13% 2.15% 2.22% 2.22%
มูลค่า (พัน) 46,057 47,636 47,636 46,800 44,237 44,676 45,118 46,444 46,444
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3