“ น.ส.ลักษณา ทรัพย์สาคร ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

TASCO ราคาล่าสุด 9.10

วันที่ 11-03-2557 11-03-2558 04-03-2559 24-08-2559 03-03-2560 02-03-2561 04-03-2562 28-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,508 1,508 14,000 13,000 13,000 13,860 13,860 13,860
%การถือ 0.99% 0.98% 0.91% 0.84% 0.84% 0.89% 0.88% 0.88%
มูลค่า (พัน) 27,446 27,446 254,800 236,600 236,600 252,252 252,252 252,252

TIPCO ราคาล่าสุด 18.20

วันที่ 25-03-2557 20-03-2558 04-05-2559 26-08-2559 03-05-2560 20-04-2561 10-04-2562 28-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,793 5,793 5,793 5,793 5,793 5,793 41,461 41,461
%การถือ 1.20% 1.20% 1.20% 1.20% 1.20% 1.20% 8.59% 8.59%
มูลค่า (พัน) 52,712 52,712 52,712 52,712 52,712 52,712 377,298 377,298
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3