“ น.ส.ลักษมี ประจักษ์ธรรม ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

TOG ราคาล่าสุด 4.42

วันที่ 18-04-2562 23-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 6,190 6,190
%การถือ 1.31% 1.31%
มูลค่า (พัน) 27,360 27,360
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3