“ น.ส.วรรณสิริ คุปต์นิรัติศัยกุล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

PREB ราคาล่าสุด 8.90

วันที่ 12-05-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 5,418
%การถือ 1.76%
มูลค่า (พัน) 48,223
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3