“ น.ส.วิลัดดา วนดุรงค์วรรณ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

VIH ราคาล่าสุด 8.50

วันที่ 02-09-2557 20-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 7,452 7,948
%การถือ 1.39% 1.39%
มูลค่า (พัน) 63,339 67,562
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3