“ น.ส.วีรวรรรณ ขอไพบูลย์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

BAT-3K ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 21-03-2557 20-03-2558 18-03-2559 17-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 410 410 410 410
%การถือ 2.05% 2.05% 2.05% 2.05%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3