“ น.ส.ศราวดี วิชญาโนทัย ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

KAMART ราคาล่าสุด 8.50

วันที่ 12-05-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 5,725
%การถือ 0.87%
มูลค่า (พัน) 23,129

VIH ราคาล่าสุด 4.04

วันที่ 24-03-2560 16-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 6,160 6,258
%การถือ 1.08% 1.10%
มูลค่า (พัน) 52,357 53,193
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3