“ น.ส.สมบูรณ์ ธรรมเถกิงกิจ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

VIH ราคาล่าสุด 8.50

วันที่ 02-09-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 7,000
%การถือ 1.31%
มูลค่า (พัน) 59,500
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3