“ น.ส.สมิหรา ชาห์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

MEGA ราคาล่าสุด 41.25

วันที่ 29-08-2557 12-03-2558 31-08-2558 14-03-2559 26-08-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 10,586 10,586 10,586 10,586 10,586
%การถือ 1.22% 1.22% 1.22% 1.22% 1.22%
มูลค่า (พัน) 436,674 436,674 436,674 436,674 436,674
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3