“ น.ส.สมิหรา ชาห์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

MEGA ราคาล่าสุด 29.50

วันที่ 29-08-2557 12-03-2558 31-08-2558 14-03-2559 26-08-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 10,586 10,586 10,586 10,586 10,586
%การถือ 1.22% 1.22% 1.22% 1.22% 1.22%
มูลค่า (พัน) 312,288 312,288 312,288 312,288 312,288
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3