“ น.ส.สวคนธ์ เมฆาสวัสดิ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

VIH ราคาล่าสุด 8.50

วันที่ 24-03-2559 24-03-2560 16-03-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,390 3,645 4,966 6,309
%การถือ 0.59% 0.64% 0.87% 1.11%
มูลค่า (พัน) 28,815 30,982 42,210 53,628
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3