“ น.ส.สุพัตรา ติรกานันท์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ANAN ราคาล่าสุด 2.42

วันที่ 29-08-2557 13-03-2558 28-08-2558 12-05-2559 26-08-2559 09-05-2560 13-03-2561 23-08-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 24,231 28,105 28,105 28,105 28,105 29,116 29,116 29,116
%การถือ 0.73% 0.84% 0.84% 0.84% 0.84% 0.87% 0.87% 0.87%
มูลค่า (พัน) 58,639 68,013 68,013 68,013 68,013 70,461 70,461 70,461

PREB ราคาล่าสุด 2.42

วันที่ 26-03-2558 12-05-2558 12-05-2559 12-05-2560 11-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 1,727 1,727 1,727 1,727 1,674
%การถือ 0.56% 0.56% 0.56% 0.56% 0.54%
มูลค่า (พัน) 15,369 15,369 15,369 15,369 14,894
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3