“ น.ส.สุภารัตน์ สง่าเมือง ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

PACE ราคาล่าสุด 6.60

วันที่ 31-03-2558 12-05-2558 15-03-2559 15-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 57,700 30,000 26,428 56,075
%การถือ 2.81% 1.13% 0.81% 1.49%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0

PPM ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 07-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 4,144
%การถือ 0.98%
มูลค่า (พัน) 15,250

PSTC ราคาล่าสุด 3.68

วันที่ 05-01-2559 15-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 11,788 26,038
%การถือ 0.53% 0.59%
มูลค่า (พัน) 30,885 68,220

QTC ราคาล่าสุด 2.62

วันที่ 09-03-2561 24-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 8,927 11,246
%การถือ 2.62% 3.30%
มูลค่า (พัน) 58,921 74,226

UPA ราคาล่าสุด 6.60

วันที่ 04-09-2561 20-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 216,250 412,623
%การถือ 3.24% 6.19%
มูลค่า (พัน) 77,850 148,544
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3