“ น.ส.อฑตยา นิลทองคำ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

MAX ราคาล่าสุด 3.68

วันที่ 28-03-2559 23-08-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 101,750 102,820
%การถือ 0.51% 0.52%
มูลค่า (พัน) 0 0

PPM ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 11-05-2560 07-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 2,091 4,105
%การถือ 0.52% 0.97%
มูลค่า (พัน) 7,696 15,108
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3