“ น.ส.อัญรัตน์ พรประกฤต ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

JUBILE ราคาล่าสุด 23.80

วันที่ 28-08-2557 20-03-2558 28-08-2558 12-05-2559 26-08-2559 12-05-2560 10-05-2561 22-08-2561 10-05-2562 27-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 6,249 6,249 6,249 6,249 6,249 6,249 6,249 6,249 6,249 6,249
%การถือ 3.59% 3.59% 3.59% 3.59% 3.59% 3.59% 3.59% 3.59% 3.59% 3.59%
มูลค่า (พัน) 148,726 148,726 148,726 148,726 148,726 148,726 148,726 148,726 148,726 148,726
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3