“ น.ส.เพชรรัตน์ วลีฤกษ์ทรัพย์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

GCAP ราคาล่าสุด 0.62

วันที่ 02-03-2559 25-08-2559 07-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 4,000 5,400 6,100
%การถือ 2.00% 2.70% 3.05%
มูลค่า (พัน) 9,760 13,176 14,884

HTECH ราคาล่าสุด 2.44

วันที่ 29-04-2559 27-10-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 3,000 4,020
%การถือ 1.15% 1.54%
มูลค่า (พัน) 11,100 14,874

RPC ราคาล่าสุด 3.70

วันที่ 17-03-2558 03-03-2559 06-03-2560 09-03-2561 06-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 23,200 14,600 10,400 10,500 10,950
%การถือ 1.78% 1.12% 0.80% 0.80% 0.84%
มูลค่า (พัน) 14,384 9,052 6,448 6,510 6,789

SELIC ราคาล่าสุด 0.62

วันที่ 20-04-2560 19-04-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 2,000 3,549
%การถือ 0.71% 1.27%
มูลค่า (พัน) 4,840 8,589

VIH ราคาล่าสุด 2.42

วันที่ 02-09-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 6,430
%การถือ 1.20%
มูลค่า (พัน) 54,655
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3