“ น.ส. ชวัลลักษณ์ เอี้ยวศิวิกูล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

MIDA ราคาล่าสุด 0.94

วันที่ 20-03-2563 11-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 204,525 205,339
%การถือ 8.17% 8.20%
มูลค่า (พัน) 92,036 92,403

ML ราคาล่าสุด 0.45

วันที่ 20-03-2563 11-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 15,612 19,489
%การถือ 1.47% 1.83%
มูลค่า (พัน) 14,675 18,319
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3