“ น.ส. วันวัสสา สวินทร ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

PREB ราคาล่าสุด 8.90

วันที่ 29-11-2562 15-04-2563 01-06-2563 19-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 6,421 6,879 6,922 7,042
%การถือ 2.08% 2.23% 2.24% 2.28%
มูลค่า (พัน) 57,143 61,222 61,607 62,675
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3