“ น.ส. ศิวพร เอื้ออารักษ์กุล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AHC ราคาล่าสุด 16.40

วันที่ 03-05-2562 04-03-2563 05-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 793 783 783
%การถือ 0.53% 0.52% 0.52%
มูลค่า (พัน) 13,005 12,843 12,843
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3