“ น.ส. สวคนธ์ เมฆาสวัสดิ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

VIH ราคาล่าสุด 8.50

วันที่ 12-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 6,809
%การถือ 1.19%
มูลค่า (พัน) 57,878
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3