“ น.ส. สุชล เอี่ยมชีรางกูร ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

M-CHAI ราคาล่าสุด 315.00

วันที่ 13-03-2563 15-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 336 336
%การถือ 2.10% 2.10%
มูลค่า (พัน) 105,748 105,748
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3