“ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

FSS ราคาล่าสุด 2.24

วันที่ 06-03-2557 06-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 118,000 138,922
%การถือ 25.26% 25.26%
มูลค่า (พัน) 264,320 311,185
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3