“ บริษัท จี แอล แอสเซทส์ จำกัด ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

BAY ราคาล่าสุด 25.00

วันที่ 11-09-2557 13-03-2558 11-03-2559 12-05-2559 09-09-2559 11-05-2560 07-05-2561 06-09-2561 09-05-2562 12-09-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 166,415 166,415 166,415 166,415 166,415 166,415 166,415 166,415 166,415 166,415
%การถือ 2.74% 2.26% 2.26% 2.26% 2.26% 2.26% 2.26% 2.26% 2.26% 2.26%
มูลค่า (พัน) 4,160,366 4,160,366 4,160,366 4,160,366 4,160,366 4,160,366 4,160,366 4,160,366 4,160,366 4,160,366

GLAND ราคาล่าสุด 25.00

วันที่ 22-07-2557 27-03-2558 11-03-2559 28-03-2560 30-03-2561 01-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 107,047 107,047 114,183 114,183 114,183 281,501
%การถือ 1.94% 1.94% 1.94% 1.93% 1.92% 4.33%
มูลค่า (พัน) 271,899 271,899 290,026 290,026 290,026 715,013

MATI ราคาล่าสุด 2.54

วันที่ 08-05-2557 12-05-2558 04-04-2559 03-04-2560 07-05-2561 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
%การถือ 1.08% 1.08% 1.08% 1.08% 1.08% 1.08%
มูลค่า (พัน) 7,640 7,640 7,640 7,640 7,640 7,640
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3