“ บริษัท ทุนรุ่งเรือง จำกัด ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

BAY ราคาล่าสุด 25.00

วันที่ 11-09-2557 13-03-2558 11-03-2559 12-05-2559 09-09-2559 11-05-2560 07-05-2561 06-09-2561 09-05-2562 12-09-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 157,889 157,889 157,889 157,889 157,889 157,889 157,889 157,889 157,889 157,889
%การถือ 2.60% 2.15% 2.15% 2.15% 2.15% 2.15% 2.15% 2.15% 2.15% 2.15%
มูลค่า (พัน) 3,947,236 3,947,236 3,947,236 3,947,236 3,947,236 3,947,236 3,947,236 3,947,236 3,947,236 3,947,236

MATI ราคาล่าสุด 25.00

วันที่ 08-05-2557 12-05-2558 04-04-2559 03-04-2560 07-05-2561 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,050 2,050 2,050 2,050 2,050 2,050
%การถือ 1.11% 1.11% 1.11% 1.11% 1.11% 1.11%
มูลค่า (พัน) 7,831 7,831 7,831 7,831 7,831 7,831
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3