“ บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AYUD ราคาล่าสุด 33.75

วันที่ 22-08-2557 17-03-2558 11-03-2559 31-08-2559 16-03-2560 27-04-2561 09-10-2561 27-03-2562 27-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 21,946 21,946 21,946 21,946 21,946 23,873 35,809 35,809 32,548
%การถือ 8.78% 8.78% 8.78% 8.78% 8.78% 9.55% 12.18% 12.08% 8.46%
มูลค่า (พัน) 740,678 740,678 740,678 740,678 740,678 805,710 1,208,566 1,208,566 1,098,510

ESTAR ราคาล่าสุด 33.75

วันที่ 11-04-2557 12-05-2558 13-05-2559 11-05-2560 09-05-2561 10-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 513,000 513,000 513,000 513,000 513,000 513,000
%การถือ 10.21% 10.21% 10.21% 10.21% 10.21% 10.21%
มูลค่า (พัน) 246,240 246,240 246,240 246,240 246,240 246,240

VIH ราคาล่าสุด 0.48

วันที่ 02-09-2557 20-03-2558 24-03-2559 24-03-2560 16-03-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 107,100 114,240 114,240 114,240 114,240 114,240
%การถือ 20.02% 20.02% 20.02% 20.02% 20.02% 20.02%
มูลค่า (พัน) 910,350 971,040 971,040 971,040 971,040 971,040
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3