“ บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมเนจเมนท์ จำกัด ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

BAY ราคาล่าสุด 25.00

วันที่ 11-09-2557 13-03-2558 11-03-2559 12-05-2559 09-09-2559 11-05-2560 07-05-2561 06-09-2561 09-05-2562 12-09-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 163,113 163,113 163,113 163,113 163,113 163,113 163,113 163,113 163,113 163,113
%การถือ 2.69% 2.22% 2.22% 2.22% 2.22% 2.22% 2.22% 2.22% 2.22% 2.22%
มูลค่า (พัน) 4,077,823 4,077,823 4,077,823 4,077,823 4,077,823 4,077,823 4,077,823 4,077,823 4,077,823 4,077,823

GLAND ราคาล่าสุด 25.00

วันที่ 22-07-2557 27-03-2558 11-03-2559 28-03-2560 30-03-2561 01-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 131,064 131,064 139,801 139,801 139,801 153,837
%การถือ 2.37% 2.37% 2.38% 2.37% 2.35% 2.37%
มูลค่า (พัน) 332,902 332,902 355,095 355,095 355,095 390,747

MATI ราคาล่าสุด 2.54

วันที่ 08-05-2557 12-05-2558 04-04-2559 03-04-2560 07-05-2561 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,050 2,050 2,050 2,050 2,050 2,050
%การถือ 1.11% 1.11% 1.11% 1.11% 1.11% 1.11%
มูลค่า (พัน) 7,831 7,831 7,831 7,831 7,831 7,831
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3