“ บริษัท ยูนิสเตรทซ์ จำกัด ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

MEGA ราคาล่าสุด 35.25

วันที่ 29-08-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 433,311
%การถือ 50.08%
มูลค่า (พัน) 15,274,227
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3