“ บริษัท สยาม มากิ จำกัด ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

BAT-3K ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 28-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 10,200
%การถือ 51.00%
มูลค่า (พัน) 0
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3