“ บริษัท ส.กิจชัย แคปปิตอล จำกัด ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

SKN ราคาล่าสุด 2.02

วันที่ 13-03-2561 14-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 400,800 400,800
%การถือ 50.10% 50.10%
มูลค่า (พัน) 809,616 809,616
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3