“ บริษัท หลานปู่ จำกัด ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

CI ราคาล่าสุด 61.75

วันที่ 12-05-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 4,534
%การถือ 0.63%
มูลค่า (พัน) 3,219

FE ราคาล่าสุด 0.71

วันที่ 09-05-2557 13-05-2558 12-05-2559 09-05-2560 09-07-2561 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 86 86 86 86 86 86
%การถือ 1.14% 1.14% 1.14% 1.14% 1.14% 1.11%
มูลค่า (พัน) 16,988 16,988 16,988 16,988 16,988 16,988

JMART ราคาล่าสุด 198.00

วันที่ 26-10-2559 30-05-2560 13-03-2561 13-03-2562 28-08-2562 26-09-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,770 5,653 5,325 5,536 4,312 4,332
%การถือ 0.72% 0.77% 0.73% 0.75% 0.59% 0.59%
มูลค่า (พัน) 148,917 223,290 210,354 218,661 170,313 171,103

MACO ราคาล่าสุด 39.50

วันที่ 19-08-2557 13-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 2,044 16,430
%การถือ 0.68% 0.55%
มูลค่า (พัน) 1,370 11,008

PREB ราคาล่าสุด 0.67

วันที่ 26-03-2558 12-05-2558 12-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 1,635 1,715 1,910
%การถือ 0.53% 0.56% 0.62%
มูลค่า (พัน) 14,552 15,264 17,000

SPC ราคาล่าสุด 8.90

วันที่ 07-05-2557 08-05-2558 10-05-2559 09-05-2560 07-05-2561 07-05-2562 27-11-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
%การถือ 0.56% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55%
มูลค่า (พัน) 110,697 110,697 110,697 110,697 110,697 110,697 110,697

SPI ราคาล่าสุด 61.50

วันที่ 07-05-2557 27-03-2558 11-05-2558 10-05-2559 26-08-2559 16-05-2560 07-05-2561 03-05-2562 28-11-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 8,209 8,309 8,309 8,309 8,309 8,309 8,387 9,824 9,824
%การถือ 1.66% 1.68% 1.68% 1.68% 1.68% 1.68% 1.70% 1.72% 1.72%
มูลค่า (พัน) 506,936 513,111 513,111 513,111 513,111 513,111 517,878 606,628 606,628

TNL ราคาล่าสุด 61.75

วันที่ 07-05-2557 24-03-2558 12-05-2558 10-05-2559 09-05-2560 07-05-2561 23-08-2561 02-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 617 617 617 617 617 617 617 617
%การถือ 0.51% 0.51% 0.51% 0.51% 0.51% 0.51% 0.51% 0.51%
มูลค่า (พัน) 10,176 10,176 10,176 10,176 10,176 10,176 10,176 10,176
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3