“ บริษัท เอ็น เอส ที เวนเจอร์ส จำกัด ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

TOG ราคาล่าสุด 4.42

วันที่ 23-08-2561 18-04-2562 23-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,300 5,300 5,100
%การถือ 1.12% 1.12% 1.08%
มูลค่า (พัน) 23,426 23,426 22,542
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3