“ บริษัท ไซเบอร์ เวนเจอร์ จำกัด ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

DRT ราคาล่าสุด 5.90

วันที่ 23-09-2557 12-03-2558 15-09-2558 14-03-2559 30-08-2559 08-03-2560 06-03-2561 10-09-2561 13-03-2562 09-09-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,537 5,537 5,537 5,537 5,537 5,537 5,537 5,537 5,537 5,537
%การถือ 0.53% 0.53% 0.53% 0.53% 0.53% 0.53% 0.53% 0.58% 0.58% 0.58%
มูลค่า (พัน) 32,665 32,665 32,665 32,665 32,665 32,665 32,665 32,665 32,665 32,665

ESTAR ราคาล่าสุด 5.90

วันที่ 11-04-2557 12-05-2558 13-05-2559 11-05-2560 09-05-2561 10-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 42,924 42,924 42,924 42,924 42,924 42,924
%การถือ 0.85% 0.85% 0.85% 0.85% 0.85% 0.85%
มูลค่า (พัน) 13,306 13,306 13,306 13,306 13,306 13,306

MATI ราคาล่าสุด 0.31

วันที่ 08-05-2557 12-05-2558 04-04-2559 03-04-2560 07-05-2561 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200
%การถือ 5.50% 5.50% 5.50% 5.50% 5.50% 5.50%
มูลค่า (พัน) 38,964 38,964 38,964 38,964 38,964 38,964
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3