“ บริษัท ไทยฟา โฮลดิ้ง จำกัด ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

JCK ราคาล่าสุด 1.15

วันที่ 15-08-2557 10-03-2558 15-03-2559 07-07-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 7,580 7,580 7,580 7,580
%การถือ 0.70% 0.59% 0.59% 0.59%
มูลค่า (พัน) 8,717 8,717 8,717 8,717
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3